تاريخ : | 18:34 | نویسنده : حامد

زندگي چيست؟

میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جانجانی برای مرگ

مرگی برای سنگ

سنگی برای یاد

این است زندگی...

این است زندگی...  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ